vue下拉框筛选表格数据

html中:

  //下拉框 
    <el-form-item label="选择区域">
    <el-select v-model="chick" clearable placeholder="请选择">
     <el-option
      v-for="item in options"
      :key="item.value"
      :label="item.label"
      :value="item.value">
     </el-option>
    </el-select>
   </el-form-item>
   //表格  
   <el-table :data="datalist" >
   <el-table-column label="大区" align="center" prop="area" />
   <el-table-column label="片区" align="center" prop="pianqu" v-if="display_pq"/>
   <el-table-column label="渠道" align="center" prop="channelName" v-if="display_qd"/>
  </el-table>

data中:

   display_pq:true,
   display_qd:true,     
    options: [{
     value: '选项1',
     label: '片区'
    }, {
     value: '选项2',
     label: '渠道'
    }],
    chick: ''

methods:

  getList() {
   listEffect_sales(this.queryParams).then((response) => {
    this.effect_salesList = response.rows;
    this.total = response.total;
    this.datalist = [];
    this.effect_salesList.forEach((d) => {
    this.datalist.push(d);
    });
   });
  },

watch:

 watch: {
  //选择区域
   chick: function(newVal, oldVal) {
   if(this.chick == '选项1'){
    this.datalist = [];
    this.effect_salesList.forEach((d) => {
    if(d.reportType == "片区"){
     this.datalist.push(d);
     this.display_qd = false;
     this.display_pq = true;
    }
    });  
   }else if(this.chick == '选项2' ){
    this.datalist = [];
    this.effect_salesList.forEach((d) => {
    if(d.reportType == "渠道") {
     this.datalist.push(d);
     this.display_qd = true;
     this.display_pq = false;
    }
     });  
   }else{
    this.datalist = [];
    this.effect_salesList.forEach((d) => {
    this.datalist.push(d);
    this.display_qd = true;
    this.display_pq = true;
    });
   }
  }
 },

结果:

《vue下拉框筛选表格数据》

    原文作者:程序媛na
    原文地址: https://blog.csdn.net/m0_60540878/article/details/120933105
    本文转自网络文章,转载此文章仅为分享知识,如有侵权,请联系博主进行删除。
点赞